Loading...
kemosvet-kakovost-d3

ZAGOTAVLJAMO NAJVIŠJO KVALITETO ZA NAJBOLJŠE REZULTATE

Kemosvet je znamka, ki ponuja kvalitetno opravljene storitve, zanesljivost in strokovnost. Vse te vrline so me uspešno vodile skozi poslovno pot in tudi sedaj jih nameravam ohraniti in svoje storitve narediti kvalitetno, zanesljivo in strokovno.

KOT SVETOVALKA ZA KEMIKALIJE ZA PODJETJE LAHKO:

 • zastopam podjetje v upravnih zadevah v postopkih pri organu, pristojnem za kemikalije,
 • sodelujem s svetovalci za kemikalije drugih pravnih in fizičnih oseb, ki nevarne kemikalije proizvajajo, skladiščijo ali jih dajejo v promet,
 • pridobim dovoljenja za opravljanje dejavnosti s področja nevarnih kemikalij/biocidov,
 • registracija nevarne kemikalije (Prijava na Uradu za kemikalije),
 • izdelam, pregledam varnostni list (uskladitev s CLP/GHS/REACH zakonodajo),
 • izpeljem registracijo biocida,
 • izpeljem registracijo kozmetičnega izdelka,
 • uredim skladišče oz. proizvodnjo kemikalij,
 • zastopam v primeru inšpekcijskega pregleda.

KOT SVETOVALKA IZ PODROČJA KEMIJE PA LAHKO TUDI:

 • izobražujem za delo z nevarnimi kemikalijami,
 • izdelam navodila za varno delo s kemikalijo,
 • pregledam specifikacije materialov, da ustrezajo zahtevam raznih zakonodaj (npr. zakonodaje iz področja embalaže in drugih materialov v kontaktu s hrano (EU, ZDA), da ustrezajo zakonodaji RoHS, po otroški zakonodaji CE71…),
 • spišem izjave na tehničnem ali varnostnem listu, da material ustreza zahtevam zakonodaje (npr. zakonodaji materialov v kontaktu s hrano (EU, ZDA, RoHS, da je material ustrezno požarno varen, da material ustreza predpisom o snoveh v otroških igračah,…),
 • svetujem ali izpeljem postopek za pridobivanja oznake CE, izpeljem postopke za pridobitev certifikatov in drugih označb za vaš izdelek,
 • vpisujem materiale v sistem IMDS,
 • redno urejam, pregledam in posodobim dokumentacijo varnostnih in tehničnih listov.

Poleg tega pa vam lahko pomagam tudi s svojimi izkušnjami pri raznih projektih.

KOT SVETOVALKA ZA KEMIKALIJE ZA PODJETJE LAHKO:

 • zastopam podjetje v upravnih zadevah v postopkih pri organu, pristojnem za kemikalije,
 • sodelujem s svetovalci za kemikalije drugih pravnih in fizičnih oseb, ki nevarne kemikalije proizvajajo, skladiščijo ali jih dajejo v promet,
 • pridobim dovoljenja za opravljanje dejavnosti s področja nevarnih kemikalij/biocidov,
 • registracija nevarne kemikalije (Prijava na Uradu za kemikalije),
 • izdelam, pregledam varnostni list (uskladitev s CLP/GHS/REACH zakonodajo),
 • izpeljem registracijo biocida,
 • izpeljem registracijo kozmetičnega izdelka,
 • uredim skladišče oz. proizvodnjo kemikalij,
 • zastopam v primeru inšpekcijskega pregleda.

KOT SVETOVALKA IZ PODROČJA KEMIJE PA LAHKO TUDI:

 • izobražujem za delo z nevarnimi kemikalijami,
 • izdelam navodila za varno delo s kemikalijo,
 • pregledam specifikacije materialov, da ustrezajo zahtevam raznih zakonodaj (npr. zakonodaje iz področja embalaže in drugih materialov v kontaktu s hrano (EU, ZDA), da ustrezajo zakonodaji RoHS, po otroški zakonodaji CE71…),
 • spišem izjave na tehničnem ali varnostnem listu, da material ustreza zahtevam zakonodaje (npr. zakonodaji materialov v kontaktu s hrano (EU, ZDA, RoHS, da je material ustrezno požarno varen, da material ustreza predpisom o snoveh v otroških igračah,…),
 • svetujem ali izpeljem postopek za pridobivanja oznake CE, izpeljem postopke za pridobitev certifikatov in drugih označb za vaš izdelek,
 • vpisujem materiale v sistem IMDS,
 • redno urejam, pregledam in posodobim dokumentacijo varnostnih in tehničnih listov.

Poleg tega pa vam lahko pomagam tudi s svojimi izkušnjami pri raznih projektih.